Ungdommer presser seg selv syke. Er kravene til «Generasjon prestasjon» blitt for store?

prestasjon

«Vi er generasjon prestasjon i en verden av depresjon med for lite kommunikasjon, og bare fokus på telefon.» Dette sitatet kommer fra websiden til Generasjon Prestasjon. Dette er en kampanje som setter fokus på ungdommens vilkår i dagens samfunn der alt helst skal være perfekt. Man skal gjøre det bra på skole, ha pen kjæreste og være best i idrett. Er det ungdommene selv eller samfunnet som stiller disse kravene?

Gå til neste side for å se den gode videoen av Martin Giskegjerde som tar opp dette temaet. Den er en riktig tankevekker som får deg til revurdere prioriteringene i livet.