Ekstremist må i fengsel for å planlegge drap mot prins Charles. Motivet vil få deg til å le deg skakk!

prins2

Mark Colborne planla å skyte prins Charles med en sniperrifle fra langt hold under en seremoni en tid tilbake. Politiet har funnet ut at attentatmannen står i ledetog med Arisk Brorskap som er en kjent fengselsgjeng, som jobber for den hvite rase. Under rettsaken sa han følgende til dommeren.
– Jeg er en forkjemper for vanlige personer og jeg ønsker å drepe prins Charles for at han er en tyrann og et symbol på maktbalansen i samfunnet.

Men dette er faktisk ikke hovedmotivet. Dette har kommet frem i avhør og under selve rettsaken. Og når du hører hva som er den egentlige grunnen til at han ville drepe prins Charles, så kommer du til å le deg skakk. Selv om det for så vidt er en alvorlig sak.

Gå til neste side for å få vite det egentlige motivet til Mark Colborne for å ville drepe prins Charles!