Denne mannen er stoppet av politiet 26 ganger på 25 dager. Men han har ikke gjort noe ulovlig.

politibil

Denne mannen er blitt stoppet av politiet 26 ganger i løpet av de siste 25 dagene. Grunnen til at politiet fotfølger han og avhører han så og si hver dag er ganske unik, og problemstillingen er ny i Sverige. Det er nå fremmet et lovforslag for å stoppe mannen sine handlinger, slik at styresmaktene faktisk kan forby han å gjøre det han gjør. Men inntil videre kan han altså fortsette uten at noen blander seg inn i hans litt spesielle hobby. Eller, politiet blander seg inn hver dag. Men kan altså ikke stoppe handlingen.

Klarer du å gjette hva denne mannen egentlig driver med? Det er kanskje ikke så lett å se. Men videoreportasjen finner du på neste side og der får du se alt om denne unike hobbyen.

Gå til neste side for å se hva denne mannen egentlig driver med!