Dansk firma betaler deg 25 000 kr per måned for å se på nakne personer ha seg. Noen som bør søke på jobben?

Lønnen for denne jobben er ganske bra. Du får 25 000 kr i måneden. Så om du tar arbeidstiden i betraktning, så er jo dette gunstig. Den er bare på 20 timer i uken, og det er vel ikke så veldig langt over snittet for en norsk mann per uke uansett når det gjelder denne sjangeren. Arbeidstittelen blir DJ, og du bør betrakte voksenfilmer som kunst og ikke som noe annet. Spesielt bør du ha fokus på lyd og like å jobbe med denne delen av filmene. Baren som lyser ut stillingen tar ikke ansvar for eventuelle psykiske skader som måtte oppstå av å se så mye nakne personer hver uke. Det er ditt eget ansvar.

Mia